Nu startar vi stiftelse!
Nytt från stiftelsen

Nu startar vi stiftelse!

Stallyckan foundation förordnar härmed att bilda en insamlingsstiftelse där de medel som inflyter efter ett upprop ska som en självständig förmögenhet främja syftet och ändamålen som framgår enligt stiftelsens förordnande.

Tillgängliga djuraktiviteter på Stallyckans gård- och ryttarförening
Föreningsverksamhet | Tillgänglighet

Tillgängliga djuraktiviteter på Stallyckans gård- och ryttarförening

Stallyckans gård och ryttarförening grundades 2015 på initiativ av anhöriga till unga som vistades på Stallyckan för enskild aktivitetstid och ridning. Idag jobbar föreningen främst genom att söka fondmedel och projektpengar för att genomföra projekt riktade mot sin målgrupp eller få tillgång till hjälpmedel som gör att djuren och naturen blir tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga.   Föreningen har…

Utbildning för uppstart av social näringsverksamhet inom grön omsorg
Utbildning för uppstart av social näringsverksamhet inom grön omsorg

Stallyckan i Mark har tagit fram en utbildning inom grön omsorg. Utbildningen beskriver en metod för att bedriva en tillgänglig social näringsverksamhet med fokus på djur- och naturunderstödda aktiviteter. Du kan läsa mer om utbildningen här:http://stallyckanmodellen.stallyckan.se/ I utbildningen ges en introduktion till hur Stallyckan startades upp sin verksamhet och hur Stallyckans verksamhet bedrivs idag. Du får genom…

Djurunderstödda insatser
Djurunderstödda insatser

Kanske har du en gård eller förening som vill bedriva eller bedriver grön näringsverksamhet med djur? Du kan ansöka om bidrag i stiftelsen för att anordna aktiviteter med djurunderstödda insatser.