Stallyckans sommarläger 2022 drivas av Stallyckan foundation i samverkan med Stallyckans gård. Projektet syftar till att tillgängliggöra djur och natur för utvalda målgrupper genom lägerverksamhet.

Projektet är under uppstart.

Ritt för livet! – Hästunderstödda insatser (HUI) på Stallyckans gård

Projektet ”Ritt för livet” på Stallyckans gård är ett samverkansprojekt som riktar sig till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Målen sätts på individnivå och kan vara att att skapa förbättrad balans, muskulatur och koordination, ökad kroppskännedom, självförståelse och självförtroende.

Projektet är i uppbyggnadsfas.


Min fyrfota vän

Projektet syftar till att tillgängliggöra sociala tjänstehundar för människor som upplever utanförskap, personer med psykisk ohälsa eller personer som av andra skäl möter svårigheter att lämna hemmet för meningsfulla aktiviteter och möten.

Projektet är i uppbyggnadsfas.