Stöd, tröst och glädje i samvaro med en nära vän.

Stöd oss

Stallyckan Foundation är en ideell insamlingsstiftelse som är beroende av välgörare. Vill du hjälpa människor att utvecklas och nå sin fulla potential genom samröre med djur? Stöd oss genom en gåva. Det finns flera olika sätt att stödja oss och ingen gåva är för liten.

Bankgiro:
5803-6666

Att få vistas i djurens närhet.

Många har någon gång upplevt glädjen i att dela sitt liv, om så bara för en stund, med ett djur. Djuren når in i vårt innersta väsen – många gånger mer än vad andra människor gör. Djur finns vid vår sida, bjuder på sin personlighet och roliga upptåg, dömer oss inte och älskar oss för den vi är.

Många lever idag med djur vid sin sida medan många av olika orsaker inte kan ha djur. Verksamheter och projekt med djur som kollegor skapar en extra dimension för människor att ta del av.


Stiftelse för tillgänglighet

Stallyckan Foundation vill tillgängliggöra djur för fler genom att stödja projekt och forskning på området. Vi stödjer även privatpersoner som annars saknar ekonomiska medel att delta i djurunderstödda insatser.


Djuren som kollegor

På gården Stallyckan har det bedrivits djurassisterade insatser sedan år 2010. Vi har sett alla de fördelar djur som kollegor bär med sig in i en verksamhet. För oss är djuren och besökaren huvudroller på gården, och det är viktigt att varje verksamhet har en etisk profil och riktlinjer så väl som genomtänkta rutiner i sitt arbete kring djuren. Vi följer IAHAIOs (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) riktlinjer där endast husdjur kan delta i insatser och aktiviteter. Med husdjur menas hästar, hundar, katter, tamboskap, marsvin, råttor och till viss del fåglar. Vilda och exotiska djur så väl som reptiler bör ej arbeta i insatser.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuell information om stiftelsens arbete för att tillgängliggöra insatser med djur som deltagare.