Tillgängliga djuraktiviteter på Stallyckans gård- och ryttarförening
|

Tillgängliga djuraktiviteter på Stallyckans gård- och ryttarförening

Stallyckans gård och ryttarförening grundades 2015 på initiativ av anhöriga till unga som vistades på Stallyckan för enskild aktivitetstid och ridning. Idag jobbar föreningen främst genom att söka fondmedel och projektpengar för att genomföra projekt riktade mot sin målgrupp eller få tillgång till hjälpmedel som gör att djuren och naturen blir tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga.   Föreningen har…