Tillgängliga djuraktiviteter på Stallyckans gård- och ryttarförening
|

Tillgängliga djuraktiviteter på Stallyckans gård- och ryttarförening

Stallyckans gård och ryttarförening grundades 2015 på initiativ av anhöriga till unga som vistades på Stallyckan för enskild aktivitetstid och ridning. Idag jobbar föreningen främst genom att söka fondmedel och projektpengar för att genomföra projekt riktade mot sin målgrupp eller få tillgång till hjälpmedel som gör att djuren och naturen blir tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga.   Föreningen har…

Utbildning för uppstart av social näringsverksamhet inom grön omsorg

Utbildning för uppstart av social näringsverksamhet inom grön omsorg

Stallyckan i Mark har tagit fram en utbildning inom grön omsorg. Utbildningen beskriver en metod för att bedriva en tillgänglig social näringsverksamhet med fokus på djur- och naturunderstödda aktiviteter. Du kan läsa mer om utbildningen här:http://stallyckanmodellen.stallyckan.se/ I utbildningen ges en introduktion till hur Stallyckan startades upp sin verksamhet och hur Stallyckans verksamhet bedrivs idag. Du får genom…