Djurunderstödda insatser

En djurunderstödd insats är någon form av aktivitet för människor, målinriktad över tid så väl som tillfällig, där djur deltar.

Djurunderstödda insatser kan vara allt ifrån gårdsläger för barn med NPF-diagnos, verksamheter för HBTQ-ungdomar, gårdsaktiviteter för personer med beroendeproblematik så väl som att en utbildad social tjänstehund besöker ett särskilt boende för äldre.

Stallyckan Foundation är en insamlingsstiftelse för djurunderstödda insatser.

Exempel på målgrupper

 • Skolungdomar med lång skolfrånvaro
 • Familjehemsplacerade barn/unga
 • Ensamkommande barn och ungdomar
 • Personer på särskilt boende för äldre
 • Personer med demenssjukdom
 • Personer med psykisk ohälsa
 • Personer med beroendeproblematik
 • Personer med NPF-diagnoser
 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • Personer i behov av arbetsträning
 • Personer i behov av fysisk habilitering eller rehabilitering
 • HBTQ-ungdomar

Exempel på vad du kan söka bidrag för:

 • Djurunderstödda aktiviteter för ovanstående eller andra målgrupper
 • Resor och studiebesök för att starta eller utveckla en verksamhet
 • Utbildning för att insamla kunskap om djurunderstödda insatser
 • Aktivitetstid, ridlektioner, träffar med social tjänstehund etc för privatperson

Stiftelsens syfte

Stiftelsens syfte är att värna om ett samhälle där djurunderstödda insatser är en självklar del i vård, omsorg, socialt arbete och skola/pedagogiskt arbete och tillgängligt för den som har nytta och glädje utav det.


Styrelse

Styrelsen består av människor som på olika sätt brinner för att tillgängliggöra djur för människors utvecklings och välmåendes skull, men också för djurens välfärd i
sammanhanget.