|

Tillgängliga djuraktiviteter på Stallyckans gård- och ryttarförening

Stallyckans gård och ryttarförening grundades 2015 på initiativ av anhöriga till unga som vistades på Stallyckan för enskild aktivitetstid och ridning. Idag jobbar föreningen främst genom att söka fondmedel och projektpengar för att genomföra projekt riktade mot sin målgrupp eller få tillgång till hjälpmedel som gör att djuren och naturen blir tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga.  

Föreningen har bland annat fått medel för en sele och en specialanpassad vagn där kuskbocken förvandlas till rullstolsplats. Sommaren 2019 genomfördes även två läger som kunde vara helt gratis ut mot lägerdeltagarna, tack vare just fondmedel.

Det är viktigt att familjers ekonomiska kapacitet inte ska påverka huruvida en person kan delta i Stallyckans Gård- och Ryttarförenings aktiviteter. Därför är även avgiften för medlemskap mycket låg.