Att söka bidrag

Vill du söka bidrag för att skapa eller utveckla ett projekt med djurunderstödda insatser? Eller är du en privatperson som ser behovet hos en anhörig som saknar ekonomiska möjligheter? Då kan du söka ekonomiskt stöd för detta hos oss.

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året, men ansökningarna behandlas under oktober månad och gäller kommande kalenderår.

Ansökan från ideell organisation:

Ansökan från privatperson: